Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng.Xem thêm

Đào tạo – tư vấn chứng nhận ISO9001, ISO14000, ISO22000

TVH cung cấp dịch vụ Đào tạo các tiêu chuẩn ISO (cấp chứng chỉ sau đào tạo) và tư vấn các Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9000:2015; Hệ thống quản lý ATTP theo ISO22000:2018, HALAL; Hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001:2015;… các tiêu chuẩn khác như: Halal, BRC, GlobalGAP. VietGAP, Organic…

Xem thêm

Tư vấn thiết kế nhà xưởng theo HACCP

Khi xây dựng một nhà xưởng mới để sản xuất/ chế biến thực phẩm, đồ uống, hay thuỷ sản… Doanh nghiệp rất lo lắng làm thế nào để xây dựng được nhà xưởng. Đồng thời lắp đặt thiết bị máy móc, bố trí dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn(HACCP/ ISO 22000) ngay từ đầu. Tránh tình trạng đập phá sửa chữa khi xây dựng HACCP/ ISO 22000 về sau. 

Xem thêm

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015

  • Quản lý doanh nghiệp toàn diện.
  • Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.
  • Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
  • Đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm là tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế cho ngành thực phẩm. Tiêu chuẩn hướng tới việc dung hòa các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm  suốt chuỗi cung ứng thực phẩm.

 

Quản lý môi trường ISO 14001

Việc xây dựng ISO 14001:2015 sẽ giúp sản phẩm được tạo ra thân thiện với môi trường và sẽ chiếm nhiều ưu thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP)

Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm có lợi thế. Việc nâng cao chất lượng, mẫu mã cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ khi các sản phẩm được xếp hạng theo tiêu chí đánh giá sản phẩm Chương trình OCOP sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG

Mã số vùng trồng, tiếng Anh là Production Unit Code (viết tắt là PUC) là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi tình trạng sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc nông sản. Khái niệm này được ghi nhận rõ tại tiêu chuẩn TCCS 774:2020/BVTV.
Để được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn; ghi sổ tay canh tác hoặc nhật ký đồng ruộng trong quá trình canh tác,… Mỗi mã số vùng trồng được cấp không phải là không có thời hạn mà theo định kỳ, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải tiến hành giám sát để đảm bảo vùng trồng đó vẫn đang được quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trường hợp không đạt yêu cầu theo quy định của nước nhập khẩu, mã số đó sẽ bị thu hồi.