TVH Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý ATTP (HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC 22000…), Hệ thống HALAL, quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt(VietGAP), nông nghiêp hữu cơ, tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GLOBALG.A.P; ….

Nguyễn Công Thiên
Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn.

Đỗ Thành Văn
Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn ISO27001.

Võ Viết Vương
Chuyên viên tư vấn

Chuyên gia tư vấn VietGap.

Trần Đình Tú
Chuyên viên

Chuyên viên tư vấn ISO9001.