TVH Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý ATTP (HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC 22000…), Hệ thống HALAL, quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), nông nghiêp hữu cơ, tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GLOBALG.A.P; Tư vấn hồ sơ dự thi mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tư vấn đăng ký cấp mã số vùng trồng; Dịch vụ giám định hàng hóa (dăm gỗ, máy móc thiết bị, số lượng…) ….

Nguyễn Công Thiên
Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn các tiêu chuẩn.

Đỗ Thành Trung
Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn ISO27001.

Lê Thị Mỹ
Chuyên viên tư vấn

Chuyên gia tư vấn OCOP.

Trần Đình Tú
Chuyên viên

Chuyên viên tư vấn ISO9001.