TƯ VẤN GLOBALGAP CHO VÙNG TRỒNG SẦU RIÊNG

  • Ngày 15.02.2023 chuyên viên TVH thực hiện triển khai tập huấn và tư vấn hệ thống Globalgap cho vùng trồng 50 ha sầu riêng của Công ty TNHH Liên kết Việt Mỹ.
Vườn sầu riêng đang giai đoạn gần thu hoạch

Tại Farm, chuyên viên TVH đã đi khảo sát và xem xét kỹ toàn bộ khu vực trồng, hướng dẫn đơn vị khắc phục một số điểm chưa phù hợp và cải tiến quá trình canh tác để đáp ứng yêu cầu của Globalgap

Khu vực pha phân thuốc tưới cây

TVH đã đồng hành cùng đơn vị đã 02 năm. Tính tới thời điểm khảo sát tư vấn lần này, đơn vị đã đủ điều kiện để thực hiện đăng ký đánh giá chứng nhận Globalgap. Đây là sự nỗ lực lớn của Công ty TNHH Liên kết Việt Mỹ trong sự tuân thủ và quyết tâm dưới sự hướng dẫn của TVH.

TVH – Nâng tầm chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *