CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG TVH

Địa chỉ: 634/55 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn tư vấn, chứng nhận VietGap?

Vui lòng chuẩn bị các thông tin liên quan tới sản phẩm cần được tư vấn, chứng nhận (loại cây trồng, vật nuôi), diện tích, sản lượng dự kiến, địa điểm triển khai. Chúng tôi sẽ cử chuyên gia xuống khảo sát và tư vấn cụ thể. Hotline: 036.44.11.606 (Nguyễn Công Thiên).

Tôi muốn tư vấn GLOBALG.A.P?

Vui lòng chuẩn bị các thông tin liên quan tới sản phẩm cần được tư vấn, chứng nhận (loại cây trồng, vật nuôi), diện tích, sản lượng dự kiến, địa điểm triển khai. Chúng tôi sẽ cử chuyên gia xuống khảo sát và tư vấn cụ thể. Hotline: 036.44.11.606 (Nguyễn Công Thiên).

Tôi muốn tư vấn bố trí nhà xưởng theo ISO/HACCP?

Vui lòng chuẩn bị các thông tin liên quan tới phạm vi cần được tư vấn, chứng nhận (sản phẩm, tiêu chuẩn, địa điểm triển khai, quy mô công ty). Chúng tôi sẽ cử chuyên gia xuống khảo sát và tư vấn cụ thể. Hotline: 036.44.11.606 (Nguyễn Công Thiên).

Vui lòng chuẩn bị các thông tin liên quan tới sản phẩm cần được tư vấn, chứng nhận (loại cây trồng, vật nuôi), diện tích, sản lượng dự kiến, địa điểm triển khai. Chúng tôi sẽ cử chuyên gia xuống khảo sát và tư vấn cụ thể. Hotline: 036.44.11.606 (Nguyễn Công Thiên).

gửi mail cho chúng tôi (Mail tiếp nhận: congthienkh@gmail.com)