Dịch vụ đào tạo và cấp chứng nhận

Dịch vụ tư vấn

Tư vấn bố trí mặt bằng nhà xưởng đáp ứng yêu cầu VSATTP

Yêu cầu về thiết kế, bố trí cơ sở sản xuất thực phẩm được quy định tại Thông tư 15/2012/TT-BYT quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

  • Địa điểm môi trường.
  • Kết cấu nhà xưởng.
  • Hệ thống chiếu sáng.
  • Của ra vào.
  • Hệ thống cung cấp nước.

Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn biên soạn các hệ thống tài liệu

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ OCOP, MÃ SỐ VÙNG TRỒNG