Monthly Archives: Tháng Hai 2023

TƯ VẤN GLOBALGAP CHO VÙNG TRỒNG SẦU RIÊNG

TVH đã đồng hành cùng đơn vị đã 02 năm. Tính tới thời điểm khảo sát tư vấn lần này, đơn vị đã đủ điều kiện để thực hiện đăng ký đánh giá chứng nhận Globalgap. Đây là sự nỗ lực lớn của Công ty TNHH Liên kết Việt Mỹ trong sự tuân thủ và […]